Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm,Asperger,Rett…)

Otizmin kelime anlamı “kendine dönük” demektir. Bireyin dış dünyadan gelen uyaranları algılama ve bunları düzenleyip kullanma ile ilgili sinirsel bir sorundur. Otizm tanısı almış bireylerde iletişimde yetersizlik, sosyal ilişkilerde zayıflık, tekrarlayıcı davranışlarla karakterize bir profil görülmektedir. Otizmin sebebi henüz kesin olarak bilinmemekte ve her çocukta ortaya çıkabileceği ihtimali bulunmaktadır.   Ailelerin yapması gerekenler: Bir sorun olduğunu fark eder etmez çocuğu uzmanlara götürmek ve gerekli.

508 Resource Limit Is Reached

Resource Limit Is Reached

The website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit. Please try again later.